LESTA rankų dezinfekantas 250 ml

 • Kraunamos nuotraukos

  LESTA rankų dezinfekantas 250 ml

  Kaina 249
  292 Sutaupykite 043
  Šią prekę turime sandėlyje.
  Į krepšelį 
 • Rankų dezinfekantas pagamintas pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą formulę nr. 1. 80% etilo alkoholis.
  Pagal šią formulę pagaminti rankų dezinfekantai, kai naudojami tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvūs prieš apvalkalinių virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.
  Naudojimas. Užpildykite dezinfekanto ant delno, padenkite visą rankų paviršių ir trinkite rankas, kol nudžius.

  Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

  Flam. Liq. 2, H225 Degieji skysčiai, 2 kategorija Labai degūs skystis ir garai.

  PAVOJINGA!

  Pavojingumo frazė:
  H225 Labai degūs skystis ir garai.
  Atsargumo frazės:
  P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
  P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo
  šaltinių. Nerūkyti.
  P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
  P501 Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.
  Kita informacija:
  Tik išoriniam naudojimui.
  Vengti kontakto su akimis